Arkitekter

80% av all smuts i en byggnad hinner in genom huvudentrén. I en byggnad där 100 personer går in varje dag betyder det 200kg sand, grus och smuts varje år. Med en smart och hållbart byggande kan man påverka var

Bostadsrättsföreningar

Skrapmatta som monteras i en BRF.

Det finns så mycket städtimmar att spara och så mycket golv att rädda om man stoppar smutsen utanför eller strax innanför entrén. Dessutom bidrar en effektiv entrélösning till ett bättre första intryck och det är väl trevligt att få vart

Byggbolag

Montering och finjustering av skrapmatta.

Vi hjälper er att ta fram och leverera de produkter och lösningar som er kund önskar. Vi kan dessutom berätta och ge råd om vad som faktiskt fungerar i verkligheten i olika entrémiljöer, inte bara på ritningen.​

Skrapgaller i entré till byggprojekt för byggföretag.

Skrapgaller

När det

Fastighetsbolag och Facility Management

Torkmattor i entré för fastighetsbolag

Vi levererar och monterar alla typer av produkter till små och stora entréer.

Med rätt produkter på rätt plats, så kan man spara städtimmar, rädda golv, undvika onödiga snubbelolyckor och samtidigt bättra på det första intrycket av entrén.

Vi vågar

Continue reading

Taktila stråk

Taktila stråk med vägledningslinjer för synskadade i entréer.

(Taktila ledstråk eller ett taktilt stråk är en hjälpande vägledning för blinda personer, personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga. Vägledningslinjer används för att underlätta rörelse och navigering i offentliga miljöer.

Dessa taktila stråk och hjälpmedel är också viktiga för att

Continue reading