Skip to content

Arkitekter

80% av all smuts i en byggnad hinner in genom huvudentrén. I en byggnad där 100 personer går in varje dag betyder det 200kg sand, grus och smuts varje år. Med en smart och hållbart byggande kan man påverka var den mängden smuts skall hamna i huset. Det går att stoppa sand och grus innan det orsakar stopp i rulltrappor eller sliter sönder fina trägolv helt i onödan.

Torkmatta i entré på Nodhuset i Kista

Det går också att spara städtimmar och undvika ständigt plaskblöta golv i hissar under vinterhalvåret. Vårt varierande skandinaviska klimat och vårt flitiga användande av salt och sand på vinterhalvåret ställer helt andra krav på lösningar, jämfört med vad som kan fungera i andra länder.

Om man tänker rätt från början så behöver tilltänkta hyresgäster inte bekosta lösa mattor som ligger ovanpå golvet sex månader om året för att klara halkan och städningen.

Mycket bättre att integrera effektiva produkter i golven från början, för att hela huset ska bli ett mer hållbart och modernt alternativ. Dessutom finns sedan 2017 helt pvc-fria skrapmattor (V-Mat Eco) som har näst högsta klassningen av SundaHus Miljödata.

Hur kan vi hjälpa dig som arkitekt?

Kontakta oss så berättar vi gärna om goda exempel och fungerande lösningar.