Skip to content

Om Entrébolaget

Gedigen kunskap och erfarenhet av vilka produkter som fungerar i alla olika entréer.

Entrébolaget säljer, levererar och monterar alla typer av skrapgaller, skrapmattor och entrémattor till entréer i offentliga miljöer. Även ingjutningsramar, kant och ramplister av alla slag.

Alva montering av ledstråk

Entrébolaget har sedan den ursprungliga starten 2013 arbetat med olika entrélösningar i små och stora entréer. Därmed har vi samlat på oss mycket erfarenhet om vad som faktiskt fungerar riktigt bra och ibland också riktigt dåligt. En av våra styrkor är att vi inte är låsta vid någon specifik leverantör eller tillverkare, utan försöker i stället erbjuda det som varje enskild kund verkligen behöver.

Vi gillar att rekommendera och leverera rätt produkt vid varje tillfälle och kan också förklara för alla inblandade varför vi valt just den produkten. Till alla företag som vill fokusera mera på och arbeta med hållbarhet kan vi också berätta en hel del. För visst skall väl hållbarhetsambitionen börja redan i entrén?

Personal på Entrébolaget monterar skrapmatta för taktilt stråk
Vårat team

Vår dedikerade och duktiga personal

Kapar upp infällning för skrapmatta. Entrébolagets personal.

Entrébolagets montörer har bred erfarenhet av och kunskap om både entréer och hur man jobbar snyggt och säkert i offentliga miljöer. 

Ofta när vi arbetar i olika offentliga entréer brukar personer som ser oss tycka lite synd om oss och kanske beklaga att vi behöver arbeta i så stökig trafikerad miljö. Då brukar vi försiktigt påpeka att det här är vår ständiga vardag och hade vi velat vara på någon lugnare plats så hade vi inte valt att jobba på Entrébolaget.

Ena dagen kan vi vara på en stor byggarbetsplats för att nästa dag befinna oss i ett köpcentrum eller i en kyrka. Men lika roligt som vi tycker det är jobba mitt i vimlet, lika måna är vi om att alltid säkra och spärra av vår arbetsplats ordentligt så att ingen kommer till skada. Dessutom försöker vi alltid vara så smidiga och lösningsorienterade som möjlig och se till att det finns alternativa vägar förbi oss.

Om vi ska utföra ett större uppdrag som kräver en helt avstängd entré, så får det blir det ofta ett kvälls eller nattjobb, för allas säkerhet och bästa arbetsmiljö.