Skip to content

Taktila stråk

(Taktila ledstråk eller ett taktilt stråk är en hjälpande vägledning för blinda personer, personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga. Vägledningslinjer används för att underlätta rörelse och navigering i offentliga miljöer.

Dessa taktila stråk och hjälpmedel är också viktiga för att skapa en tillgänglig och säker miljö för alla, oavsett funktionsförmåga.)

Taktila ledstråk eller taktila stråk, ibland taktila spår, är de färdvägar som gravt synskadade och blinda kan känna sig fram på. Ledstråken känns av med vit käpp, och eventuellt också med fötterna genom skosulorna.

Vanligen förekommande i offentliga miljöer som exempelvis sjukhus, skolor och bibliotek.

Entrébolaget har ägnat flera år åt att arbeta fram modeller av taktila stråk i såväl skrapmattor som torkmattor. Sedan 2019 arbetar vi med två väl fungerande och prövade modeller som vi döpt till Alva® och Rut® och som nu är etablerade och registrerade varumärken för detta ändamål.

Taktila tråk och ledstråk i entré med skrapmatta Alva®.
Taktilt tråk och ledstråk i entré med torkmatta Rut®.

Alva® taktilt stråk i skrapmatta

Alva – Den ljusa och upphöjda.

Alva om nordiskt kvinnonamn kommer från Alf som betyder ”alv”. Det har även betydelsen ”Alv-armé”. I de flesta andra länder, särskilt de latinamerikanska och arabisk-talande, är namnet unisex och stammar från latin eller hebreiska och har då innebörden vit/ljus alt. ljushyad, den ljusa och upphöjd/uppsatt. På spanska likställs namnet med Alba och betyder då morgonens första strålar/soluppgång.

Rut® taktilt stråk i torkmatta

Rut – Hon med medkänsla.

Rut är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung. Namnet blev inte vanligt i Sverige förrän i slutet av 1800-talet, troligen genom påverkan från USA. Betydelsen är osäker och olika förklaringar har föreslagits, bland annat vänskap, medkänsla och herdinna. Äldsta belägg i Sverige, är från 1621.

Taktilt ledstråk med torkmatta Rut® i Nacka Sjukhus.

Vi har levererat Alva® och/eller Rut® till bland annat följande kunder:

Danderyds sjukhus
Dalens sjukhus
Hallands sjukhus i Halmstad
Handens sjukhus
Karolinska sjukhuset i Huddinge
Karolinska sjukhuset i Solna
Landstingshuset i Stockholm
Löwenströmska sjukhuset
Mora lasarett
Nacka sjukhus
Rosenlunds sjukhus
Sabbatsbergs sjukhus
Sollentuna sjukhus
Södertälje sjukhus
Södersjukhuset Stockholm
Tomtbergaskolan i Huddinge
Västmanlands sjukhus Sala

Montering av taktila stråket Alva®

Här är bilder från monteringen av skrapmattan V-Mat Eco med taktila stråket Alva® i entrén till Landstingssalen på Kungsholmen i Stockholm. Det ljusgrå centrerade stråket i mattan fungerar som ledsagning tack vare rekommenderad färgkontrast för synsvaga personer. Aluminiumlisten som ramar in det ljusgrå stråket är 2 mm högre än mattan och gör det därför möjligt för personer med teknikkäpp att orientera sig genom entrén.

Hur kan vi hjälpa dig med taktila stråk?

Kontakta oss så berättar vi gärna om goda exempel och fungerande lösningar. Ring oss direkt på 072-222 11 90 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.